دانشگاه خوارزمی
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
اطلاعيه : *** دانشجويان محترم با توجه به راه اندازي اين سامانه جهت استفاده در واحد تهران لطفا به نوع غذا و نوع سلف دقت نماييد . در واحد تهران شماره سلف 4 و در نوع غذا کلمه تهران قيد شده است .*** ضمناً برخي از وعده هاي غذايي هفته آينده بر حسب ضرورت تغيير پيدا کرده است .*** دانشجويان محترم به همراه کارت دانشجويي جهت فعالسازي و تمديد تاريخ اعتبار کارتهاي تغذيه خود در ترم 2-1393-1392به واحد اتوماسيون تغذيه سلف دانشجويي مراجعه نمائيد . *** کليه دانشجويان گرامي توجه داشته باشند در صورت عدم استفاده از کارت تغذيه و اخذ فيش فراموشي از واحد اتوماسيون تغذيه براي هر بار استفاده مبلغ 3000 ريال از حساب مربوطه کسر مي گردد *** ارائه غذا فقط با کارت دانشجويي صورت مي گيرد . لطفا کارت غذاي خود را هميشه بهمراه داشته باشيد و از واگذاري آن به افراد ديگر جداً خودداري نمائيد .****** دانشجويان گرامي مي بايست حداقل 48 ساعت (اداري )جلوتر نسبت به رزرو غذاي خود اقدام نمايند .*** واحد اتوماسيون تغذيه به هيچ عنوان افزايش اعتبار و رزرو دستي انجام نمي دهد و دانشجويان مي بايست از طريق اين سامانه اقدام نمايند.***
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.130